Bilbao

Gran Bilbao

Autonomía 38, Bilbao, 48010

Teléfono: 0946076789

Tipo Recomendaciones Locales, Para Compartir, Sushi.


Ubicación de Gran Bilbao

Valoraciones de Gran Bilbao - Opiniones

Menú de Gran BilbaoSushi

 • Sushi Sashimi
 • Sushi Moriawase
 • Sushi Maguro
 • Sushi Shake
 • Suhi Toro Ventresca
 • Sushi Toro Atún
 • Shiromi

Sashimi

 • Moriawase
 • Maguro
 • Shake
 • Toro Ventresca
 • Toro Atún
 • Shimori
 • Hotate
 • Ikura
 • Tako
 • Usuzukuri
 • Maguro Shake
 • Maguro Toro
 • Shake Toro
 • Shake Tartar
 • Toro Tartar
 • Maguro Tartar

Nigiri

 • Maguro Atún
 • Shake Salmón
 • Toro Ventresca
 • Ebi Langostino
 • Tai Dorada
 • Suzuki Lubina
 • Hotate Vieira
 • Ika Calamar
 • Unagi Angila
 • Tako Pulpo

Gun Kan

 • Spice Tuna Atún
 • Spice Shake Salmón
 • Ika Ikura
 • Ikura Especial

Maki

 • Tekka Atún
 • Shake Salmón
 • Shiromi Pescado Blanco
 • Toro Ventresca Atún
 • Ebi Langostino
 • Ika Calamar
 • Unagi Angila
 • Kappa Pepino
 • Abocado Aguacate
 • Mango
 • Oshiko Nabo Adobado

Maki Frito

 • Tekka Atún
 • Shake Salmón
 • Unagi Angila
 • Abocado Aguacate

Uramaki

 • Maguro Atún
 • Shake Salmón
 • Toro Ventresca
 • Ebi Langostino
 • Unagi Angila
 • Ikura Huevas de Salmón
 • Abocado Aguacate
 • Mango
 • Tataki Uramaki
 • Skin Crema Uramaki
 • Ebiten Uramaki
 • Aspara Uramaki
 • Speice Tuna Uramaki
 • Speice Shake Uramaki
 • Speice Gold Uramaki

Temaki

 • Maguro Atún
 • Shake Salmón
 • Toro Ventresca
 • Toro Atún
 • Ebi Langostino
 • Unagi Angila

Lonja Japonesa

 • Sushi Moriawase
 • Sashimi Moriwase
 • Sushi y Sashimi Moriwase
 • Uramaki Moriwase

Carnes

 • Butaniku no Shogayaki
 • Tori no Teriyaki
 • Shabu Shabu
 • Wafu Steak
 • Sakana Ryory
 • Sakana no Kama no Nitsuke
 • Iseebi Shioyaki

Tempura

 • Tenpura Moriwase
 • Yasai Tenpura
 • Ebi Tenputa
 • Kakiege
 • Issebi no Tenpura

Pasta

 • Wakame no Kunsei Udon
 • Yakisoba
 • Yakiudon
 • Kimuchi Udon

Tartar

 • Gyuniko no Yuke
 • Maguro Tartar
 • Toro Tartar
 • Shake Tartar
 • Suzuki Tartar

Entrantes Especiales

 • Yakitori
 • Kushiyaki
 • Kushiatsu
 • Kaisen Kushaiyaki
 • Hotate
 • Yaki Gyoza
 • Nasu no Torimiso Dengaku
 • Gyuniko no Tataki
 • Agedashidofu
 • Saparagasu no Furai
 • Ebi Chiri
 • Toro Tataki
 • Edamame

Sopas

 • Wakame Supu
 • Chef Supu
 • Misoshiru
 • Negima Jiru

Ensaladas

 • Yasai Sarada
 • Nagoya Sarada
 • Yasai Itame
 • Fruta Sarada

Arroces

 • Ten Don
 • Ebi Eka Yakimeshi
 • Yasai Yakimeshi
 • Kimuchi Yakimeshi


Valoracione - Gran Bilbao